Madde 1- Taraflar
1.1. Satıcı
Satıcı İsim/Unvanı: Sevil Arslan Destek Tasarım Akademisi.
Satıcı’nın Açık Adresi: Fevzipaşa Vehbibey Mah Barbaros Cad No:46 Ayvalık/Balıkesir
Satıcı’nın Telefonu: 05333209583
Satıcı Mersis No: 0203034717500013
Satıcı E-Posta Adresi : sevillarslan@gmail.com
Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: PTT Kargo
1.2. Alıcı
Adı – soyadı/TC.No
Adresi
Telefon
E-mail
Madde 2- Konu
İşbu mesafeli satış sözleşmesi nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya
ait http://www.dukkan.destekakademisi.org internet sitesinden elektronik
ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen
ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması
Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri ,
satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı ,
ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili
tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl
kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs.
konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı
tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit
ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince
kabul ve beyan eder.
http://www.dukkan.destekakademisi.org sitesinde yer alan ön
bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is
bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri
Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı,
marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat
adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir.Fatura
edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.Aşağıda yer
alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya
noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı
kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı
kabul eder.
SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler
gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI
siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-
posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin

yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre
zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre
içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın
da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
Alınan Ürün /Ürünler
Adı , kodu : ; … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti : … -TL
Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../….
tarihidir.
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen,
tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin
ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını
kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında
yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet,
savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya
grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak
kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa
durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine
getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.
İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse,
taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede
kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi
kabul ve taahhüt eder.
5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler
http://www.dukkan.destekakademisi.org’dan alışveriş yapamaz. Satıcı,
alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak
alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk
yüklenemeyecektir.
5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat
yanlışlıklarından http://www.dukkan.destekakademisi.org sorumlu
değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan
veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle

ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem
hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
5.3. http://www.dukkan.destekakademisi.org dan kredi kartı (Visa,
MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş
tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal
edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi
kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin)
banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta
çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme
yöntemleri kabul edilmez.
Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında
eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş
sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi
yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3. Alıcı, http://www.dukkan.destekakademisi.org internet sitesinden
satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa
konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme
sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön
bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı ,
şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık ,
anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön
bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme
koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan
tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu
http://www.dukkan.destekakademisi.org sipariş/ödeme/kullanım
prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda
gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa
olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve
irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü
Sipariş:
Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde
toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka
kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk
edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili
gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya
çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail
yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse
alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma
zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın

yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının
belirlendiği andır.
İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik
edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması
durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay
vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal
gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda ; yeni başka
bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer
engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin
imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş
olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç
on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir
durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi
olmayacaktır.
Ödeme:
http://www.dukkan.destekakademisi.org‘da, internet ortamında kredi
kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş
imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun
bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme
tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen
Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması
gereklidir.
Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı
olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün
bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş
ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda
nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.
Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz
oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit
edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve
temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı
Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü
Sevkiyat:
Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının
anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.
Teslimat:
Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim
edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve
sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı
olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en
fazla on gün uzatılabilir.
Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon
ihbarlı olarak gönderilir.
Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk
bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve

doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu
sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.
Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık
ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo
bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde
ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri
hizmetlerine sevillarslan@gmail e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal
bildirilmelidir.
Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim
alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo
Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada
açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun
yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı
tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak
yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise,
durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı
Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.
Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü
Ürün İade:
Alıcı malı teslim aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına
sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade
işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının  mal ile birlikte teslim edilen satıcıya
ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru
şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte
satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması
gerekmektedir.Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden
itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı
tarafından karşılanmalıdır.
Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.
Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren
faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün
içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan
her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.
Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir
nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer
azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan
kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin
etmesi gerekir.
Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre
içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki
ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.
Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma,
kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde

ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi
durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.
Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir.
Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir.
Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte
alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır.
Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı
takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi
kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi
Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili
bankanın tasarrufundadır.
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade
prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma
talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır.
Satıcı,bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra,
Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi
durumundakonuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için
talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka
tarafından aktarılır.Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit
tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay
karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu
taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu
taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş
olacaktır.
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış
olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri
yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile
iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden
veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları
belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.
Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra,
Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.
Madde 10-Garanti
Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü
üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl garantilidir:  Satıcının
garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için
geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli
olacaktır.
Madde 11- Gizlilik
Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile
satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti
çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü
adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde
bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat
işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon
alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı
tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.
Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler,
promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.
Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere
kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim
yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını
kabul etmiş sayılır. …/…/…